Vize Starý Plzenec

Prohlédněte vizi města

Co je vize rozvoje?


Vážení občané města Starý Plzenec, těší nás, že jsme se s Vámi mohli setkávat nad Vizí Vašeho města.
Vize rozvoje, kterou jsme pro Vás zpracovali, je strategickým dokumentem, jehož cílem je komplexní náhled na město, její potenciály i bariéry a následné vytvoření koncepce (vize) - dlouhodobých témat, které pomohou zkvalitnit život ve Vašem městě a posílí jeho jedinečnost. Výsledkem je soubor jednoduchých architektonických studií, které ukazují konkrétní záměry. Doufáme, že výsledná vize bude sloužit formou projektových záměrů i diskuzních témat.

Postup práce


1. Anketa
a analýza obce

Úplně na začátku jsme se seznámili s vašimi názory a zkušenostmi formou ankety. Zároveň jsme si nastudovali již hotové projekty a historické prameny.

2. Terénní průzkum
a rozhovory

Po teoretickém poznání města jsme se vydali k Vám. Procházeli jsme městem, na místě ji mapovali a analyzovali. Ověřili jsme na místě anketní odpovědi a setkali se s obyvateli města. Protože jsme ve městě také nocovali, sledovali jsme její fungování v různých denních dobách.

3. Zpracování
vize

Nastudované podklady a výsledky průzkumu byly zpracovány do analytických map a konkrétních řešení (potenciálů, nápadů).

4. Prezentace
vize

Odevzdáním vize naše práce nekončí! Výsledky byly prezentovány vedení i občanům města. Děláme vše pro to, aby výsledky našich zjištění nezapadly, naopak, započaly společnou práci na budoucím rozvoji Vašeho města.

Máte otázky?


Všechny otázky vám rádi zodpovíme, stačí nás kontaktovat: