Náves Sedlec – participace nové obslužné komunikace

On-line verze:

https://stary-plzenec.cityupgrade.cz

City Upgrade