Obsah

Koordinační situace

100%


Dopravní řešení

100%


100%


100%


100%


100%


100%


Řez úemím

100%


Schodiště

100%


100%


Přístřešek a oplocení

100%


100%


Mobiliář

100%


100%


100%


100%


100%


Nakládání s dešťovými vodami

100%


100%


100%


100%


100%


100%


100%


100%


100%


100%


Náves Sedlec – DUR

On-line verze:

https://stary-plzenec.cityupgrade.cz

City Upgrade